Thông tin khác Thông tin khác

Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI

Sáng 1-3, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020) để cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được ban hành ngày 10-8-2017 về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Quy định 08-QĐ/TU).

Đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TU ngày 10-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngay sau khi được đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Quy định 08-QĐ/TU, 246 đồng chí là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã ký cam kết thực hiện Quy định này.

Quy định 08 được ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, có 9 nội dung liên quan cụ thể đến việc xử lý người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bao gồm: Nếu thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra sai sót, khuyết điểm sẽ bị xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, thậm chí xử lý hình sự; Có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc có dư luận xấu được cơ quan thẩm quyền xác minh, có cơ sở kết luận có biểu hiện cục bộ, bè phái, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ sẽ bị phê bình, kiểm điểm và điều chuyển, bố trí công tác khác; Suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm đạo đức, lối sống có thể bị giáng chức, cách chức hoặc điều chuyển, bố trí công tác khác và không được giữ chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 3 năm; Trong 2 năm liền không hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, giải quyết công việc chậm trễ, ách tắc; nhũng nhiễu hoặc để cấp dưới nhũng nhiễu mà không xử lý sẽ yêu cầu từ chức hoặc miễn nhiệm chức vụ; Hạn chế về năng lực hoặc không hoàn thành nhiệm vụ bị phê bình, kiểm điểm và điều chuyển công tác khác; Không công tâm, khách quan trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cũng có thể bị điều chuyển, bố trí công tác khác; Liên đới chịu trách nhiệm nếu để cấp dưới vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ; Không chủ động phát hiện, xử lý hoặc bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Để xảy ra tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại cơ quan, đơn vị, không thực hiện tốt vai trò nêu gương trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ bị phê bình, kiểm điểm và điều chuyển, bố trí công tác khác.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU.

Quy định cũng nêu rõ 5 thẩm quyền xử lý vi phạm về trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; việc tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo việc triển khai Quy định 08-QĐ/TU, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, BR-VT kiên quyết thực hiện cam kết là minh chứng sống động cho tinh thần hành động "Nói đi đôi với làm", khắc phục tình trạng trì trệ trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, tình trạng thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức theo dõi, giám sát, kiên quyết xử lý những trường hợp không làm đúng cam kết, trách nhiệm được giao, để tạo động lực mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và yêu cầu đổi mới. Xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên.

Nguồn: Báo BRVT


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết