Y tế Y tế

Ra mắt mô hình “Vận động hội viên, phụ nữ, gia đình và nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”

Ngày 30/01/2018, Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hưng tổ chức lễ ra mắt mô hình "Vận động hội viên, phụ nữ, gia đình và nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế -  vì sức khỏe gia đình".

Xã Phước Hưng có tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế còn thấp, chỉ đạt 69,5%. Mô hình được thành lập nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia Bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình; thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp đỡ và tạo điều kiện để hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình tham gia và hưởng lợi từ Bảo hiểm y tế, hướng tới tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện, góp phầm giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Mô hình được ra mắt với 11 thành viên ban đầu. Tại buổi ra mắt các thành viên tham gia mô hình đã thảo luận và thống nhất quy định thực hiện mô hình như: một số quy định chung; trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm; cơ chế hoạt động quản lý của mô hình.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết