Y tế Y tế

UBND huyện kiểm tra công tác vận động bảo hiểm y tế tại xã Phước Hưng

Ngày 26/01/2018, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Long Điền cùng với đoàn lãnh đạo huyện đã kiểm tra công tác vận động bảo hiểm y tế tại xã Phước Hưng.

Theo báo cáo của UBND xã Phước Hưng thời gian qua địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách bảo hiểm y tế cho người dân. Tuy nhiên đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã vẫn còn thấp.  Toàn xã hiện có 17.550 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ gần 70%. Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú phù hợp với từng đối tượng người dân; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các Hội, đoàn thể và các ấp; thành lập đoàn xuống tận ấp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên.

Tại buổi làm việc xã Phước Hưng kiến nghị Bảo hiểm Xã hội huyện hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin, số liệu người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn để xã thuận lợi trong công tác rà soát, tổ chức vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; hỗ trợ địa phương tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác vận động bảo hiểm y tế.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết