Công nghiệp Công nghiệp

Hội Nông dân thị trấn Long Hải Đại hội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 12/01/2018, Hội Nông dân thị trấn Long Hải tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được Hội nông dân huyện Long Điền chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 73 đại biểu Hội Nông dân thị trấn tham dự đại hội. Ông Ngô Tấn Lập - Chủ tịch Hội Nông dân huyện dự đại hội.

Hội Nông dân thị trấn Long Hải hiện có 13 chi hội với gần 1.770 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thị trấn phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên. 5 năm qua, Hội Nông dân thị trấn đã vận động thành lập mới 3 tổ hội nghề nghiệp với 35 thành viên, giới thiệu cho cấp ủy kết nạp Đảng 12 hội viên, xây dựng quỹ Hội trên 88 triệu đồng, xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân 61 triệu đồng. Công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực. Hội đã phối hợp tổ chức 31 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 3.565 hội viên; tín chấp ngân hàng Chính sách Xã hội cho 624 hội viên vay trên 11 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh; phối hợp thẩm định, hỗ trợ 135 hội viên vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp để thực hiện 10 dự án kinh tế; vận động hội viên giúp nhau hàng trăm triệu đồng để sản xuất, chăn nuôi.  Kết quả trong nhiệm kỳ vừa có gần 3.500 lượt hộ hội viên được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 132 nông dân nghèo vượt khó. 11/13 chi Hội đạt vững mạnh. 5 năm liền Hội Nông dân thị trấn Long Hải được công nhận vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân thị trấn Long Hải đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% chi Hội đạt vững mạnh; phấn đấu 100% cán bộ hội từ Ban chấp hành đến cán bộ chi tổ hội dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội do Trung ương, tỉnh và huyện tổ chức; phấn đấu 100% chi Hội có Quỹ Hội, bình quân từ 4 triệu đồng trở lên/năm; phấn đấu có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị trấn Long Hải đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Phước được bầu làm Chủ tịch Hội, ông Phạm Tuấn Kiệt được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 21 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

Dịp này, UBND thị trấn Long Hải đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội Nông dân thị trấn nhiệm kỳ 2012-2018.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết