Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

Kỳ họp thứ năm, HĐND xã Tam Phước khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 12/01/2018, HĐND xã Tam Phước, huyện Long Điền tổ chức Kỳ họp thứ năm khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã năm 2017 và đề ra Nghị quyết thực hiện năm 2018. 26 đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp. Tới dự kỳ họp có ông Phạm Sơn Hùng- Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo, năm 2017, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế của xã đều đạt so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể, về sản xuất nông nghiệp, toàn xã gieo trồng tổng diện tích 783 ha, đạt 104% kế hoạch năm; tổng đàn gia cầm, thủy cầm trên 130.000 con. Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được xã triển khai thực hiện tốt. Bà còn nông dân phát triển sản xuất chăn nuôi ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tỷ 800 triệu đồng, đạt 111% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Trong năm có 112 hộ thoát nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức nâng cao về chất lượng, mức hưởng thụ văn hóa của người dân đạt 38 lần/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cư tri trước kỳ họp; Báo cáo công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ xã; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và Ban Văn hóa xã hội HĐND xã; Tờ trình ban hành Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND xã.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND xã Tam Phước đã miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND xã đối với ông Nguyễn Tiến Sĩ, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND xã đối với ông Phạm Văn Thông; đồng thời bầu bổ sung bà Đỗ Thị Ngọc Huyền, Bí thư đoàn thanh niên xã, đại biểu HĐND xã vào chức danh trưởng Ban Pháp chế HDNĐ xã và bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã, Đại biểu HĐND xã vào chức danh trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND xã.

Trên cơ sở thảo luận và chất vấn, tại kỳ họp các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xã năm 2018; Nghị quyết về việc đề nghị  phê chuẩn dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết