Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền tổ chức Hội nghị quán triệt và ký cam kết người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu theo Quy định số 07 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Chiều ngày 10/01/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị quán triệt và ký cam kết người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu theo Quy định số 07 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Hyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí trưởng, phó các cơ quan, phòng ban, đơn vị huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Sớm- Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Sớm - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.

Mục đích của Hội nghị nhằm quán triệt cho các cấp, các ngành, các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện nắm vững các nội dung của Quy định 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền về "xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao". Quy định này áp dụng đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (trừ các đồng chí Thường trực Huyện ủy), Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trực tiếp các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và từng cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đã tiến hành ký cam kết trách nhiệm. Việc làm này khẳng định quyết tâm chính trị của từng đồng chí, cam kết tinh thần làm việc với trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất, góp phần quan trọng vào việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành thực hiện chức trách, phát huy vai trò người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Cũng tại hội nghị này, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã công khai bản kê khai tài sản và thu nhập năm 2017.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết