Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền: Hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Năm 2017 phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Long Điền triển khai rộng khắp và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện đã xây dựng được 100 mô hình, điển hình " dân vận khéo".

Điển hình như ở xã Phước Tỉnh có 23 mô hình Dân vận khéo. Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy được hiệu quả tích cực như: Hội cựu chiến binh xã giúp nhau làm kinh tế; ngõ sáng an ninh; toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; tổ dân cư tự quản bảo vệ môi trường… Nổi bật như Chi hội cựu chiến binh ấp Phước Thắng xã Phước Tỉnh đã vận động xây dựng thành công mô hình giúp nhau làm kinh tế với 25 thành viên. Hình thức giúp nhau là tiết kiệm giúp vốn xoay vòng không tính lãi. Mỗi tháng mỗi thành viên tiết kiệm góp vốn 2 triệu đồng, tổng số vốn mỗi tháng huy động được 48 triệu đồng đồng sẽ trao cho 1 hội viên để làm kinh tế. Nhờ những đồng vốn này mà nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn và có công  ăn việc làm ổn định.

Tại thị trấn Long Điền trong năm 2017 đã phát động đăng ký được 17 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực; Trong đó có 8 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 9 mô hình trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các mô hình "Dân vận khéo" tại thị trấn Long Điền  đã phát huy tác dụng tốt, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, qua đó vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo. Tiêu biểu như mô hình"Quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy khu phố Long An", "Xây dựng khu phố không có tệ nạn", "Tổ phụ nữ may gia công", "Hộ gia đình thực hiện đăng ký đổ rác", "Khu nhà trọ, nhà thuê không có tội phạm",....

Trong công tác xây dựng hạ tầng ở cở sở nhờ làm tốt công tác dân vận, trong năm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã vận động người dân hiến trên 4.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; tự nguyện đóng góp gần 370 triệu đồng để bê tông hóa 9 tuyến đường hẻm với tổng chiều dài gần 2.400m; tự nguyện đóng góp trên 160 triệu đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong khu dân cư.

Phong trào "Dân vận khéo" cũng đã huy động được nhiều ngồn lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Trong năm 2017, huyện Long Điền đã vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo được trên 1 tỷ 300 triệu đồng; vận động nhân dân ủng hộ các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền gần 600 triệu đồng…

Ông Võ Văn Tùng- Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Long Điền cho biết: " Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực của các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, thời gian qua Ban Dân vận đã phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động triển khai phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn thực hiện dân vận khéo với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó đã đem lại những kết quả tích cực. Trong năm 2017, toàn huyện xây dựng được 100 mô hình, điển hình dân vận khéo"

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một vài mô hình " Dân vận khéo" hoạt động chưa hiệu quả, chưa có sức lan tỏa; tỷ lệ tập hợp, phát triển hội viên vào các tổ chức hội, đoàn thể vẫn còn thấp; vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể chưa thật sự đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, năm 2018 huyện Long Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo".

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết