Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

HĐND xã Phước Hưng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ năm

Ngày 05/01/2018, HĐND xã Phước Hưng khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018. Dự Kỳ họp có đồng chí Trần Quang Vinh- Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Điền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe thường trực HĐND, UBND xã thông qua một số Báo cáo và Tờ trình gồm: Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của thường trực HĐND xã và các Ban HĐND xã; UBND xã báo cáo tình hình tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017; Thường trực UBMTTQVN báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; UBND xã báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ năm HĐND xã; Tờ trình tổ chức các Kỳ họp thường kỳ năm 2018 của HĐND xã; Tờ trình của UBND xã về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 218; Tờ trình của UBND xã về việc thu phí rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; Tờ trình của UBND xã về thông qua Kế hoạch thực hiện nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới; Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình tại Kỳ họp HĐND xã.

Trong năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội xã Phước Hưng phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của xã ước đạt 164 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm. Tổng doanh thu lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt 45 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm. Tổng doanh thu về thương mại, dịch vụ đạt 84 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11 tỷ đồng, chi ngân sách 10,6 tỷ đồng. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó HĐND- UBND- UBMTTQVN xã phối hợp giải quyết tốt những ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực đất đai, môi trường, an sinh xã hội.

Kết thúc Kỳ họp, các đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; Nghị quyết xác định kế hoạch tổ chức Kỳ họp trong năm 2018; Nghị quyết xác nhận Kế hoạch dự toán thu chi ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết xác nhận mức thu phí lệ phí rác thải sinh hoạt tại hộ dân năm 2018 và Nghị quyết xác nhận kế hoạch thực hiện nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới năm 2018.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết