Giáo dục Giáo dục

Hội thảo giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Chiều ngày 27/12/2017, tại trường tiểu học Lê Lợi (thị trấn Long Hải), phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền tổ chức Hội thảo giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng các tổ chuyên môn của 18 trường tiểu học trên địa bàn huyện đã tham dự Hội thảo.

Theo đánh giá tại hội thảo, hiện nay đa số học sinh các nhà trường tiểu học trên địa bàn huyện đều chăm  ngoan, có đạo đức, lối sống tốt, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Hầu hết các em bước đầu đã có được các kỹ năng sống tốt như: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc, tư duy, sáng tạo…Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một bộ phận học sinh có đạo đức, lối sống và kỹ năng ứng xử chưa tốt như: nói dối, nói tục, chửi thề, vi phạm nội quy nhà trường, ý thức bảo vệ môi trường công cộng chưa tốt. Một số em còn nhút nhát, thụ động, chưa tích cực tham gia các hoạt động nhóm. 

Tại hội thảo, các trường đã tham luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong công tác quản lý giáo dục học sinh; tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, đạo đức, chủ động tăng cường các biện pháp ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường; đẩy mạnh các hoạt động nêu gương tốt, giáo dục tình yêu thương cho học sinh; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động nhóm tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết