Công nghiệp Công nghiệp

Hội Nông dân huyện Long Điền tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 20/12/2017, Hội Nông dân huyện Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Đoàn Văn Hai- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Võ Văn Tùng- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đến dự.

Năm 2017, các phong trào nông dân trên địa bàn huyện Long Điền được củng cố, nâng cao chất lượng. Các cấp Hội nông dân huyện phát động, triển khai hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo" gắn với phong trào thi đua "Xây dựng nông thôn mới", góp phần nâng cao đời sống cho hội viên nông dân huyện, tạo nền tảng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững. Hội phối hợp với các ngành chức năng mở 47 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho trên 1.400 lượt hội viên nông dân; phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh mở 3 lớp nghề ngắn hạn cho 90 nông dân; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thẩm định, phê duyệt hỗ trợ cho 27 hộ nông dân vay vốn phát triển dự án "ngư lưới cụ" và dự án "khai thác hải sản" với tổng số tiền 1 tỷ đồng; tổ chức thẩm định giải ngân 1 tỷ 318 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho 58 hội viên vay vốn để thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi; phối hợp với ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 1.347 nông dân vay trên 28 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế. Phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo" đã góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện, năm 2017, toàn huyện có 6.505 hộ đăng ký tham gia phong trào, kết quả, đến cuối năm có 5.116 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 67 hộ đạt danh hiệu nông dân giỏi cấp Trung ương.

Năm 2018, Hội Nông dân huyện Long Điền tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trong hội viên nông dân, trong tâm là phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo". Trong đó, Hội sẽ chú trọng công tác tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân chuyển đối mô hình  sản xuất phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

Dịp này, Hội nông dân huyện Long Điền đã tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2017 cho Hội nông dân xã An Ngãi; tặng giấy khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào nông dân năm 2017; tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện năm 2017.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết