Thông tin khác Thông tin khác

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI: Ưu tiên các mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 4-12, tại Hội trường Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

KINH TẾ - XÃ HỘI CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Hội nghị đã đánh giá, với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nhân dân và cộng đồng DN, kinh tế của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu hoạt động cảng biển, doanh thu du lịch tăng trưởng khá so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra, nông nghiệp đang được tích cực đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Thu ngân sách đạt dự toán, bảo đảm chi cho các hoạt động; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, thành lập mới DN tăng khá; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện tích cực.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp tăng 8,44% (KH 7,7%); sản lượng hàng hóa trực tiếp thông qua cảng đạt khoảng 62 triệu tấn, trong đó hàng container đạt khoảng 2,4 triệu TEU, tăng 21%, doanh thu dịch vụ cảng đạt 3.300 tỷ đồng. Các sở, ngành, địa phương đã tích cực xây dựng môi trường du lịch thân thiện, sạch đẹp. Trong năm, tỉnh dự kiến đón khoảng 2,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 11,3% so với cùng kỳ, trong đó khách nước ngoài khoảng 363 ngàn lượt tăng 14,7%, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.777 tỷ đồng tăng 11,6% (KH 7,71%). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,2% so cùng kỳ; có 1.205 DN thành lập mới, tăng 12,7% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 9.090 tỷ đồng, tăng 28,8% so cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội bảo đảm. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức Hội thảo về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh chỉ đạo từng sở, ngành, địa phương liên quan cụ thể hóa 12 vấn đề để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đưa vào kế hoạch hàng năm để thực hiện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được một số kết quả, nổi bật là đã tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.

THÁO GỠ CÁC  ĐIỂM NGHẼN, BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại hội nghị, phần lớn các nội dung trọng tâm đều được đem ra bàn bạc thẳng thắn, có phân tích, đánh giá, trao đổi qua lại để làm sáng tỏ vấn đề, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong thời gian tới, qua đó giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: Trên cơ sở nhận định, đánh giá và các ý kiến thảo luận tại buổi thảo luận Tổ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng, Tỉnh ủy sẽ ban hành Kết luận chính thức của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện trong năm 2018. Về phát triển kinh tế: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần nỗ lực chỉ đạo để thực hiện đầy đủ, hiệu quả từng nội dung theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng để tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn của tỉnh, do đó từng sở, ngành phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện thật cụ thể, rõ ràng và theo đuổi đến cùng mục tiêu đã đề ra.

Về hỗ trợ DN, UBND tỉnh, các sở, ngành phải duy trì, nâng cao hiệu quả việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với DN; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy việc hình thành các DN chất lượng, bảo đảm nguồn thu ngân sách tỉnh bền vững trong thời gian tới. Có kế hoạch quảng bá với các thương hiệu đầu bảng của tỉnh với thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất công nghiệp, phát triển cảng biển, phát triển du lịch, nông nghiệp, sắp xếp và đổi mới DN, đầu tư, quản lý TN-MT, tài chính-ngân sách.

Về văn hóa - xã hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý đặc biệt đến vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là nhiệm vụ hàng đầu và mỗi sở, ngành, địa phương phải cụ thể hóa các mục tiêu chăm lo phát triển con người thành các chương trình, kế hoạch với lộ trình cụ thể, bố trí đủ các nguồn lực để thực hiện.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, lưu ý những vấn đề như: Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để chủ động tuyên truyền, định hướng, kịp thời đưa các thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2018 là phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tổ chức bộ máy. Tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị theo đúng tiến độ đề ra. Triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện các chủ trương đổi mới và tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ; quan tâm bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho người đứng đầu như tổ chức thi thí điểm chức danh lãnh đạo; rà soát, có giải pháp đối với những trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định tại các cơ quan đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để loại bỏ những công chức không đáp ứng yêu cầu. Tập trung phát triển đảng viên, nhất là tại địa bàn dân cư và trong DN ngoài nhà nước. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong của của đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức phát động phong trào đảng viên tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nhằm tạo hình ảnh đẹp về đội ngũ đảng viên gần dân, phục vụ nhân dân và tạo sự lan tỏa trong xã hội.

NHÓM PV THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ (Nguồn: Báo BRVT)


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết