Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

Giao ban giữa thường trực HĐND huyện Long Điền với thường trực HĐND các xã, thị trấn

Sáng ngày 04/12/2017, ông Võ Hữu Hạnh- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Điền đã chủ trì hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với các tổ đại biểu HĐND huyện và thường trực HĐND 07 xã, thị trấn. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện và thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, HĐND huyện đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn từ đầu năm 2017 đến nay. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, thường trực HĐND và 2 Ban HĐND huyện Long Điền đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được quan tâm thực hiện. Trong hoạt động giám sát, thường trực HĐND huyện và 2 ban HĐND huyện đã thực hiện 11 cuộc giám sát chuyên đề, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm như: công tác chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và năm 2016; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý quy hoạch đô thị; việc thi hành án dân sự của chi cục thi hành án dân sự huyện; công tác bình xét hộ nghèo, thoát nghèo và các chính sách đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2016; vấn đề nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp; công tác khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện;... Hoạt động tiếp công dân và giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận 11 đơn thư của công dân, các đơn thư đã được chuyển đến UBND huyện và các ngành chức năng xem xét, trả lời được 9 đơn, 2 đơn còn lại đang trong quá trình giải quyết. Hoạt động thẩm tra đảm bảo kịp thời, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, có nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết và đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình kỳ họp. Đối với HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ báo cáo tháng, quý, cơ bản đảm bảo đúng thời gian quy định; việc thông tin hai chiều giữa thường trực HĐND huyện và xã, thị trấn có sự phối hợp nhịp nhàng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri và hoạt động giám sát của một số các xã, thị trấn hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong hoạt động của HĐND như kỹ năng tổ chức kỳ họp, kinh nghiệm giám sát, thẩm tra, chất vấn và trả lời chất vấn, kỹ năng tiếp xúc cử tri; vai trò của Thường trực HĐND trong xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và phối hợp tổ chức các hình thức giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp; vai trò của các Ban HĐND trong hoạt động thanh tra, giám sát, đồng thời làm rõ trách nhiệm của UBND, các ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong phối hợp thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Hữu Hạnh- Phó Bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là: tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp HĐND cuối năm; duy trì chế độ trực tiếp công dân và tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định; tăng cường công tác giám sát của các ban HĐND nhất là về việc triển khai các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn huyện,vấn đề ô nhiễm môi trường, chất lượng thi công các công trình, hiệu quả sử dụng các ngồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua ủy thác cho các hội, đoàn thể,...; tích cực chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề ở cơ sở; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thường xuyên trao đổi thông tin giữa HĐND cấp huyện và cấp xã, thị trấn để kịp thời có hướng giải quyết các vụ việc, tình huống xảy ra, giúp nhân dân yên tâm phát triển đời sống.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết