Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện ủy Long Điền tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Ngày 29,30/11/2017, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa 12. Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các, bộ, ban, ngành trung ương.

Tại điểm cầu của huyện Long Điền, đồng chí Nguyễn Văn Sớm- Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện; trưởng, phó các ban, ngành và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng, phó các các đoàn thể chính trị xã hội của 7 xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, cấp bách, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, trong đó có 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Với mong muốn quá trình học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 đạt kết quả cao, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đại biểu cần tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề đã nêu để có chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm tạo được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết; trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Theo chương trình làm việc, sáng ngày 29/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chiều ngày 29/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sáng ngày 30/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21 ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Sau hội nghị này, Huyện ủy Long Điền sẽ tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (khóa XII) cho tất cả đảng viên các Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và ngành Giáo dục huyện; các xã, thị trấn tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương, địa phương để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết