Hoạt động thanh niên Hoạt động thanh niên

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn thanh niên huyện Long Điền khóa 12, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 26/10/2017, Huyện đoàn Long Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên huyện Long Điền khóa 12, nhiệm kỳ 2017-2022 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Kiều Minh Sơn- Bí thư Huyện đoàn Long Điền thông tin kết quả và quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên huyện Long Điền lần thứ 12 với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Long Điền xác định thực hiện những hướng đi mới, phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức trẻ của thanh niên với vai trò xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao trách nhiệm trong công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng… trên cơ sở đó phát động trong lực lượng cán bộ Đoàn chủ chốt và lực lượng đoàn viên thanh niên huyện nhà cụ thể hóa các phong trào hành động, chương trình công tác năm tạo môi trường động lực thúc đẩy tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đề ra.

Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại cơ sở; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với từng cơ sở và có tính thực tiễn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết