Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện ủy Long Điền tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng dành cho cấp ủy năm 2017

Sáng ngày 13/9/2017, Huyện ủy Long Điền khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng dành cho cấp ủy năm 2017. Tham gia lớp bồi dưỡng có 229 học viên là cấp ủy, bí thư các chi đảng bộ cơ sở, và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của huyện Long Điền.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 13 đến 15/9), các học viên được nghiên cứu, học tập nội dung 6 chuyên đề, gồm: tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ Chi ủy, Bí thư chi bộ; phòng chống "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; dân vận và công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở; công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; đảm bảo quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế- xã hội; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết