Công nghiệp Công nghiệp

Hỗ trợ 4.000 bịch phôi giống nấm bào ngư cho nông dân

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển kinh tế gia đình, sáng ngày 08/9/2017, Hội Nông dân huyện Long Điền đã phân bổ 4.000 bịch phôi giống nấm bào ngư về cho nông dân ở xã Tam Phước.

Theo đó, có 4 hộ dân nhận được hỗ trợ, mỗi hộ 1000 bịch, với tổng trị giá gần 25 triệu đồng được trích từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Long Điền. Ngoài ra, cũng từ nguồn Quỹ này, mỗi hộ dân còn được hỗ trợ 350 ngàn đồng để xây dựng nhà nuôi trồng nấm.

Những năm gần đây, nghề trồng nấm bào ngư ở xã Tam Phước có nhiều sự phát triển, có hộ đã mạnh dạn đầu tư với quy mô lớn, tự tìm hiểu kỹ thuật để trồng và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, nhận thấy đây là nghề tương đối phù hợp với địa phương nên Hội Nông dân huyện hỗ trợ cho các hộ dân để tiếp tục phát triển nghề trồng nấm bào ngư.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết