Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

HĐND huyện Long Điền Khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường

Chiều ngày 30/8/2017, HĐND huyện Long Điền Khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp bất thường) để thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và bầu bổ sung chức danh này, đồng thời xem xét thông qua Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND huyện. Tham gia kỳ họp có 33/35 đại biểu HĐND huyện. Ông Trần Văn Tuấn- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Sớm - Bí thư Huyện ủy Long Điền đến dự.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Long Điền Khóa II đã miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn do yêu cầu điều động công tác và bầu bổ sung bà Trần Thị Ngọc Anh- Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, đại biểu HĐND huyện vào chức danh Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Long Điền Khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 với với tỷ lệ phiếu bầu đạt 91,4%.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết bãi bỏ 03 Nghị quyết của HĐND huyện Khóa II, nhiệm kỳ 2016-20121 gồm: nghị quyết số 02 ngày 09/8/2016 về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện, Nghị quyết số 03 ngày 09/8/2016 về việc Ban hành nội quy kỳ họp của HĐND huyện và Nghị quyết số 04 ngày 09/8/2016 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND huyện với lý do các Nghị quyết trên không bảo đảm theo Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết