Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: khảo sát các thiết chế văn hóa tại huyện Long Điền

Ngày 15/8/2017, Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do ông Lương Đức Đích- Phó Ban làm trưởng Đoàn đã có buổi khảo sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, các công trình phúc lợi công cộng giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn huyện Long Điền.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại Thư viện huyện, Nhà hát Long Điền, Nghĩa trang Kim Tơ, Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng và sân bóng đá ở 03 xã, thị trấn: Long Hải, Phước Hưng, Phước Tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy, các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện đều có bộ máy quản lý, quy chế hoạt động; các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng được đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động như bộ thiết bị âm thanh, bàn ghế nhằm khai thác tốt công năng sử dụng để thu hút nhân dân tham gia sinh hoạt văn hóa và rèn luyện thể chất, từ đó khẳng định được vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết chế văn hóa ở một số địa phương chưa hiệu quả; một số thiết chế văn hóa, thể thao chưa đảm bảo về diện tích; thư viện tại các trung tâm ít bạn đọc; các chương trình văn nghệ do các Trung tâm tổ chức không thu hút được nhiều khán giả; một số cán bộ làm công tác quản lý văn hóa cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở.

Trên cơ sơ sở những kiến, kiến nghị của địa phương, Đoàn khảo sát đã ghi nhận để có ý kiến, đề xuất các giải pháp tiếp tục  đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở tại huyện Long Điền.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết