Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Tập huấn nghiệp vụ về hoạt động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho cán bộ cơ sở.

Ngày 15/8/2017, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Long Điền, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở lớp tập huấn nghiệp vụ về hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cho gần 300 học viên là thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp huyện và xã của 4 địa phương gồm huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa.

Trong 1 ngày học viên được học tập 2 chuyên đề gồm: Kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trao "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa" ở cơ sở; Kỹ năng tổ chức hoạt động câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, khai thác có hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở.

Lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện cho Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các huyện, thành phố nắm vững kiến thức, kỹ năng về tổ chức thực hiện đăng ký, cộng nhận các danh hiệu văn hóa, tổ chức hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ từ đó triển khai thực hiện tốt, từng bước nâng cao chất lượng công tác văn hóa ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết