Y tế Y tế

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Ngày 14/8/2017, Trung tâm Y tế huyện Long Điền phối hợp với thị trấn Long Điền tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 100 học viên là chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị trấn.

Tại lớp tập huấn, học viên đã được phổ biến nội dung thông tư số 15 ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Thông tư số 47 ngày 11 tháng 12 năm 2014  hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống. Cùng với việc cung cấp kiến thức về an toàn thực phẩm, lớp tập huấn còn tổ chức cho học viên ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và làm bài kiểm tra đánh giá kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi  làm bài kiểm tra, các cơ sở  đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy " xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm" . Giấy chứng nhận này sẽ là một trong những điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm".

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết