Giáo dục Giáo dục

Huyện Long Điền đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cùng với việc vận động xây dựng quỹ để trao thưởng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua các cấp Hội Khuyến học huyện Long Điền đã đẩy mạnh hoạt động xây dựng xã hội học tập, vận động cộng đồng góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hội khuyến học huyện Long Điền hiện có 7  hội cơ sở, 103 chi hội, 665 tổ hội và 28.000 hội viên. Với mong muốn vận động toàn xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng học tập, những năm qua, Hội khuyến học huyện đã có nhiều nổ lực khắc phục khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động nhằm động viên phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn. Hội tích cực vận động người dân, các đơn vị trường học, doanh nghiệp, khu phố, ấp đăng ký các danh hiệu học tập. Bên cạnh đó, Hội tổ chức kiểm tra, khảo sát, đôn đốc các cấp Hội cơ sở triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập. Đến nay, toàn huyện đã công nhận 11.000 "gia đình học tập", 20 khu phố, ấp " cộng đồng học tập" và 11 "đơn vị học tập" trường học. 3 địa phương là xã An Ngãi, xã An Nhứt và thị trấn Long Điền được công nhận " cộng đồng học tập" cấp xã mức độ khá. Đây là những hạt nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương. Điển hình như ở xã An Ngãi có 5/5 ấp được công nhận "cộng đồng học tập", 3/3 trường học được công nhận " đơn vị học tập". Hàng năm, Hội khuyến học xã An Ngãi tổ chức nhiều hoạt động vận động gây quỹ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ở nhiều khu dân cư, phong trào khuyến học cũng được quan tâm, triển khai thực hiện tốt. Đến nay, hầu hết các khu dân cư đã xây dựng được chi hội khuyến học cơ sở và đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc vận động các gia đình quan tâm đến việc học hành của con em, xây dựng nguồn quỹ để phát thưởng cho các em học sinh giỏi các cấp trong các dịp lễ tết như ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết trung thu, tổng kết năm học. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài cấp cơ sở. Nổi bật như ở khu dân cư Phước Thái, xã Phước Tỉnh phong trào khuyến học được đưa vào chỉ tiêu thi đua của khu dân cư. Tất cả các hộ gia đình trong khu dân cư đều ký cam kết không để trẻ em trong độ tuổi bỏ học. 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ, giúp đỡ.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác khuyến học khuyến tài, Hội khuyến học huyện cũng như các xã thị trấn tích cực huy động nguồn lực để kịp thời động viên khen thưởng cho các em đạt thành tích cao trong học tập, những học sinh nghèo vượt khó. Đến nay, các cấp hội khuyến học từ huyện đến cơ sở đều có nguồn quỹ riêng để phát thưởng cho các em. Trong đó, nguồn quỹ cấp huyện trên 250 triệu đồng, quỹ cấp xã trên 300 triệu đồng, quỹ chi hội trên 200 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội khuyến học huyện và Hội khuyến học các xã, thị trấn đã trao tặng 570 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Cùng với xây dựng nguồn quỹ, các cấp hội khuyến học cơ sở cũng đã xây dựng nhiều mô hình khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mang lại những hiệu quả thiết thực.

Phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội khuyến học huyện Long Điền tiếp tục củng cố công tác tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện " học tập suốt đời", xây dựng xã hội học tập.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết