Nông nghiệp Nông nghiệp

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở

Ngày 03/8/2017, Hội Nông dân huyện Long Điền phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở đợt 2 năm 2017 cho 80 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng, Chi hội phó của Hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung gồm: chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; an toàn giao thông và công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã  hội; 04 Nghị quyết của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: Nghị quyết số 01 ngày 01/8/2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 02 ngày 27/10/2016 về công tác bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết số 03 ngày 27/10/2010 về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết số 04 ngày 08/11/2016 về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng triển khai các hoạt động phong trào cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tin: ĐTT huyện

                                                                                            


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết