Nông nghiệp Nông nghiệp

Tập huấn về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Ngày 18/7/2017, Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với huyện Long Điền tổ chức lớp tập huấn về " một số nội dung về nông nghiệp nông thôn bền vũng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp". Tham gia lớp tập huấn có gần 70 học viên là cán bộ nông nghiệp và người dân 5 xã gồm: An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước, Phước Hưng và Phước Tỉnh.

Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7, học viên được nghe thạc sĩ Bùi Thị Lan Hương giảng viên trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 phổ biến một số nội dung về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông như: lập đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn; đề án tái cơ cấu nông nghiệp; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; xây dựng thương hiệu sản phẩm. Qua lớp tập huấn giúp cán bộ và người dân các xã trên địa bàn huyện nắm bắt kịp thời các kiến thức về phát triển nông nghiệp  nông thôn bền vững để từ đó lập đề án và xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời góp phần thực hiện tiêu chí 13 về hình thức sản xuất trong xây dựng Nông thôn mới.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết