Y tế Y tế

Huyện Long Điền tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, hiện nay huyện Long Điền đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Theo khảo sát đến nay huyện Long Điền có trên 90.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 66% so với tổng số dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn thấp, đặc biệt là tại các địa phương vùng biển gồm xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh và thị trấn Long Hải. Để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, trong thời gian tới, huyện Long Điền sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; duy trì các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như: cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, cá nhân, hộ gia đình…; kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế phấn đấu vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế; duy trì đại lý thu bảo hiểm y tế tại các xã, thị trấn, mở rộng đại lý thu bảo hiểm y tế trong tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân. Bên cạnh đó, huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xử lý các trường hợp doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động không thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người lao động. Đi đôi với việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, huyện Long Điền sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết