Thông tin khác Thông tin khác

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thảo luận tổ về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng

Trong chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sáng 4-7, bốn tổ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thảo luận tổ. Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 4.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu thảo luận tại tổ 4.


Đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, điều hành thảo luận tại tổ 3.

Chủ trì thảo luận tại các tổ: Tổ 1 là đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa, tổ trưởng; Tổ 2 là đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tổ trưởng; Tổ 3 là đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tổ trưởng; Tổ 4 là đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ trưởng.

Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa, điều hành thảo luận tại tổ 1.

Thảo luận tại tổ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng tập trung thảo luận, đóng  góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Dự thảo Nghị quyết về phát triển cảng biển, dịch vụ logistics tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thảo luận tại tổ 2.

Nguồn: Báo BRVT


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết