Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2017

Ngày 01/6/2017, tại huyện Long Điền đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua của các đơn vị cụm thi đua số 1 gồm: thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền và huyện Tân Thành.

Tại buổi lễ, các huyện, thành phố cụm thi đua số 1 đã thống nhất thông qua nội dung phong trào thi đua năm 2017 và các tiêu chí chấm điểm thi đua, đồng thời ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua đã đề ra. Trong đó gồm các nội dung trọng tâm như: thi đua phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng.

Thông qua hoạt động ký kết giao ước thi đua năm nhằm đánh giá kết quả, thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thành phố trong cụm thi đua số 1, tạo điều kiện cho các đơn vị thi đua, học tập những mô hình hay, những việc làm tốt, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục, đẩy mạnh phong trào thi đua trong những năm tới.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết