Khoa học & Công nghệ Khoa học & Công nghệ

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 373/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng tại BR-VT giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, mục tiêu của chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) mạng, tỷ lệ các sự cố mất ATTT mạng xảy ra do nhận thức yếu kém, chủ quan, bất cẩn của cán bộ, công nhân viên chức ở dưới mức 50%. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đều được trang bị các giải pháp kỹ thuật cần thiết và vận hành theo quy chế, quy trình, tiêu chuẩn hóa để bảo đảm ATTT mạng. Các hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được kiểm tra định kỳ, đánh giá hàng năm về mức độ bảo đảm ATTT mạng. 100% cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, ban, ngành nhà nước có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất ATTT mạng và có phương án dự phòng khắc phục sự cố, bảo đảm hoạt động liên tục ở mức tối đa. Hơn 80% cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan nhà nước được phổ biến, tuyên truyền về trách nhiệm, kỹ năng cơ bản để bảo đảm ATTT mạng khi tham gia ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Xây dựng đội ngũ chuyên trách ATTT có trình độ chuyên môn cao, củng cố bộ phận điều phối và ứng cứu sự cố trên địa bàn tỉnh đồng thời liên kết các nhóm ứng cứu sự cố máy tính ở các địa phương khác thành một mạng lưới gắn kết nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố mất ATTT mạng.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ gồm: Xây dựng quy chế và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm ATTT mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm ATTT mạng cho tất cả cán bộ, công nhân viên chức; bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động các cơ quan nhà nước; đầu tư, đào tạo phát triển nguồn lực ATTT mạng của tỉnh

Nguồn: Báo BRVT


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết