HĐND HĐND

Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

HĐND huyện Long Điền tổ chức kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường)

Sáng 09/11/2018, HĐND huyện Long Điền đã tổ chức kỳ họp Thứ tám (kỳ họp bất thường) nhằm thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện. Ông Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Trần Kim Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các tờ trình tại kỳ họp. 

Kỳ họp đã thông qua tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Long Điền. Theo đó, trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn huyện là 7.761 ha. Cụ thể: nhóm đất nông nghiệp (chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 4.328 ha, chỉ tiêu của huyện xác định gần 4.550ha, cao hơn so với tỉnh phân bố 222 ha); đất phi nông nghiệp (chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ 3.433 ha, chỉ tiêu của huyện xác định là 3.211 ha, thấp hơn so với tỉnh phân bố 222 ha)...

Giai đoạn 2016-2020, huyện lập kế hoạch thu hồi gần 663 ha (trong đó đất nông nghiệp là 503ha, đất phi nông nghiệp gần 160 ha); chuyển mục đích sử dụng đất gần 420 ha.

Trên cơ sở thẩm tra của các Ban HĐND huyện, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Long Điền.

Đồng chí Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã giao cho UBND huyện tổ chức triển khai Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Long Điền đến năm 2020. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Tin: BBT