HĐND HĐND

Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phước Hưng tổ chức kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 31/7/218 tại hội trường UBND xã, HĐND xã Phước Hưng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có ông Trần Quang Vinh- Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Điền, ông Kiều Minh Sơn- Huyện ủy viên (HUV)- Bí thư Đảng ủy xã, ông Lê Tiến Thọ- Phó Chủ tịch HĐND xã- chủ trì kỳ họp cùng với 32/34 đại biểu, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, ban ấp, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cùng tham dự.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND xã; tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND xã. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, về tiểu thủ công nghiệp, ước tổng doanh thu 109 tỷ đồng/197,8 tỷ đồng, đạt 55% (giảm 3,4% so với cùng kỳ); Thương mại, dịch vụ tính đến nay có 278 hộ sản xuất, kinh doanh. Ước tổng doanh thu 84 tỷ đồng, đạt 100%. Ước tổng thu ngân sách: 4.972.481.025đ/9.844.756.000đ, đạt 50,53%. Trong đó: thu trên địa bàn: 1.072.481.025đ/1.950.000.000đ, đạt 55%. Công tác ủy nhiệm thu thuế: 368.860.000đ/513.000.000đ, đạt 71,9%. Văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; Chất lượng giáo dục ở các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao; Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững...Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND được triển khai thực hiện tốt và tổ chức giám sát 03 đợt trong 6 tháng đầu năm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018 xã Phước Hưng tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng –an ninh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của chính quyền. Chú trọng hoàn thành 02 tiêu chí số 15.1 (BHYT) và số 17 (môi trường) trong thực hiện Nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

Cũng tại kỳ họp, ủy ban MTTQ xã cũng đã thông qua báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 6- HĐND xã khóa IV. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Kỳ họp đã thông qua tờ trình thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã đối với ông Tiếu Hoa Nhan, thôi là ủy viên UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Tuấn và bầu bổ sung ông Nguyễn Khắc Tiến- Trưởng Công an xã làm ủy viên UBND xã được 32/32 phiếu đạt 100%.

Tin: Thanh Hồng