Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục

Lĩnh vực thống kê thủ tục Lĩnh vực thống kê thủ tục

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Công bố mở cảng cá loại 3 Lĩnh vực Thuỷ sản
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Dân tộc
3 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Dân tộc
4 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Lĩnh vực thành lập và hoạt động Hợp tác xã
5 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Lĩnh vực Thuỷ sản
6 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Lĩnh vực Thuỷ sản
7 Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
8 Hỗ trợ dự án liên kết Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
9 Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực Lễ hội
10 Đăng ký tổ chức Lễ hội Lĩnh vực Lễ hội
11 Xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hoá hàng năm Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
12 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
13 Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Lĩnh vực Kinh doanh khí
14 Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Lĩnh vực Kinh doanh khí
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Lĩnh vực Kinh doanh khí
16 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
18 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
19 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Hiển thị 1 - 20 of 277 kết quả.
của 14