Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục Thủ Tục Hành Chính - Danh Mục

Lĩnh vực thống kê thủ tục Lĩnh vực thống kê thủ tục

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
3 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
4 Thủ tục trả lại tài sản Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
5 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
6 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
7 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
8 Thủ tục thực hiện việc giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
10 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
11 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
12 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
13 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
14 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Lĩnh vực tiếp công dân
15 Thủ tục giải quyết tố cáo Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
18 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
19 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ
20 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 270 kết quả.
của 14