Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông tin thi tuyển
Bảng tổng hợp số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2018
Một số nội dung liên quan đến tổ chức thi tuyển công chức cấp xã huyện Long Điền năm 2018.
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Về việc thuyên chuyển công tác của viên chức sự nghiệp giáo dục
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi viên chức
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2017.
Danh sách tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017.
Tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục (thi viết)
Thông báo lịch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Long Điền năm 2017
Tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục 2017
Đề cương thi thực hành thi tuyển viên chức giáo viên
Tài liệu ôn thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2017.