Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông tin thi tuyển
Tài liệu ôn thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2017.
Danh sách thí sinh miễn thi môn Ngoại ngữ, tin học kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2017 (Bậc tiểu học và THCS)
Kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017.
Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017
Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động tạm thời 06 tháng chờ xét tuyển viên chức năm 2017
Tài liệu xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2017.
Một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017
Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2017 trên địa bàn thị trấn Long Hải
Cập nhật số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017 (tính đến hết ngày 18/8/2017)
Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy đào tạo đặt hàng theo đề án phát triển nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017.
Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017
Thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm học 2016-2017
Về việc ngừng thi tuyển công chức cấp xã.
Xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Long Điền năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016
Kết quả phúc khảo thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016.
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016.
V/v tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016