Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông tin thi tuyển
Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017.
Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017
Thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm học 2016-2017
Về việc ngừng thi tuyển công chức cấp xã.
Xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Long Điền năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016
Kết quả phúc khảo thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016.
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016.
V/v tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016
Giáo trình ôn thi viên chức giáo viên ( Môn Tin học)
Đề cương ôn thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016
Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2016.
Một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Long Điền năm 2016
Cập nhật số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Long Điền năm 2016 (tính đến ngày 26/7/2016)
Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm học 2015 - 2016
Thông báo một số nội dung liên quan việc thực hành xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2015 - 2016
Về việc xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm học 2015-2016