Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Về việc triệu tập thí sinh tham dự thực hành, phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2019

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 7852/TB-UBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện Long Điền