Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 375/TB-SNV ngày 19/11/2018 của Sở Nội vụ tỉnh.