Công dân Công dân

Thông tin thi tuyển Thông tin thi tuyển

Thông báo về một số nội dung liên quan đến tổ chức thi tuyển công chức cấp xã huyện Long Điền năm 2018.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 07/9/2018 của HĐTD công chức cấp xã.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

- Nội dung ôn tập.