Công dân Công dân

Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc thuyên chuyển công tác của viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2019
Kết quả điểm phúc khảo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2018.
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2018
Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc huyện
Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
Một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Long Điền năm 2018.
Kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 của huyện Long Điền.
Hiển thị 1 - 20 of 89 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 5