Công dân Công dân

Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Về việc thuyên chuyển công tác của viên chức sự nghiệp giáo dục
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi viên chức
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2017.
Danh sách tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017.
Tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục (thi viết)
Thông báo lịch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Long Điền năm 2017
Tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục 2017
Đề cương thi thực hành thi tuyển viên chức giáo viên
Tài liệu ôn thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2017.
Danh sách thí sinh miễn thi môn Ngoại ngữ, tin học kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Long Điền năm 2017 (Bậc tiểu học và THCS)
Kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017.
Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017
Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động tạm thời 06 tháng chờ xét tuyển viên chức năm 2017