Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch

UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu vực Long Hải.