Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền tiến hành Phiên họp trù bị

Sáng ngày 21/07, Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên trù bị với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 đảng viên sinh hoạt tại 45 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện. Đồng chí Đỗ Văn Bữu- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy dự đại hội.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Trong phiên trù bị, Đoàn chủ tịch cũng đã thông qua chương trình, nội quy Đại hội; quy định về chế độ làm việc của Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách; thông tin một số vấn đề về quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Một số hình ảnh tại Phiên trù bị đại hội

Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày 22 và 23/7/2020.

                                                                            Tin, ảnh: Thanh Phong