Thời gian giải quyết thủ tục hành chính Thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của Ông ( Bà) như thế nào ?

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính Thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Số lần Ông ( Bà) liên hệ để hoàn tất việc nộp 1 hồ sơ?

Thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức Thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức

Thái độ, tác phong của cán bộ thụ lý giải quyết hồ sơ như thế nào ?
Chọn lựa % Bình chọn
a.Tốt 36% 8
b.Thiếu thân thiện 45% 10
c.Giải thích khó hiểu 14% 3
d.Gợi ý, vòi vĩnh 5% 1

Tổng bình chọn: 22

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 09:26 01/07/2017.

Thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức Thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức

Thái độ, tác phong của cán bộ trả kết quả như thế nào ?

Công khai thủ tục hành chính Công khai thủ tục hành chính

Trong quá trình làm hồ sơ, Ông( Bà) có tốn thêm chi phí ngoài quy định