Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Công tác triển khai liên thông thuế điện tử giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục thuế huyện trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Long Điền

Thực hiện đề án thí điểm công tác luân chuyển thông tin địa chính điện tử giữa Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và Cơ quan thuế trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2018, Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Long Điền tiến hành chuyển thông tin địa chính điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai sang Chi cục thuế huyện để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất.

Theo đó, việc chuyển thông tin địa chính điện tử giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Cơ quan thuế được thực hiện trên phần mềm chuyên ngành của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và ngành thuế, thay thế cho việc chuyển thông tin địa chính bằng hồ sơ giấy. Viên chức Chi nhánh sau khi thẩm tra hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, trình lãnh đạo ký duyệt sẽ chuyển thông tin địa chính điện tử trên phần mềm chuyên ngành. Cơ quan thuế tiếp nhận thông tin điện tử, xác định nghĩa vụ tài chính phải thực hiện và chuyển thông báo điện tử ngược lại cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để in và phát hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.

Mục tiêu của công tác này là nhằm đảm bảo rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, tiết kiệm tài nguyên và nhân lực xử lý hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, từ đó góp phần cho công tác cải cách hành chính được hiệu quả, thiết thực, đem lại sự hài lòng cho người dân. Theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai hiện nay thì thời gian cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính nằm trong tổng số thời gian thực hiện thủ tục, do vậy, việc thực hiện liên thông thuế điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thời gian cho cơ quan đăng ký đất đai tác nghiệp.

Trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện, do hệ thống phần mềm chuyên ngành của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai chưa kết nối liên thông đồng bộ với phần mềm chuyên ngành thuế nên quá trình luân chuyển thông tin điện tử chưa hiệu quả. Hệ thống máy móc, trang thiết bị của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chưa được trang bị đầy đủ, cùng với đội ngũ viên chức tác nghiệp chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.
Hiện nay, về cơ bản Chi nhánh đã phối hợp cùng Chi cục thuế khắc phục được các lỗi kết nối của phần mềm, bố trí viên chức chuyên trách thực hiện luân chuyển thuế, thường xuyên trao đổi với cơ quan thuế để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc luân chuyển thông tin địa chính được xuyên suốt, kịp thời. Tính đến nay, hồ sơ đăng ký đất đai tại huyện được giải quyết bằng phương thức trao đổi thông tin điện tử liên thông, tỷ lệ luân chuyển thành công đạt 87%, số còn lại không thành công phải xử lý kỹ thuật bổ sung hoặc phải chuyển hồ sơ giấy để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện liên thông thuế điện tử nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính.

 

Tác giả bài viết: Thanh Nhàn

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT