Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

UBND huyện Long Điền làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện về công tác quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019

Sáng ngày 29-10, tại Phòng họp B - UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp làm việc về công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại các xã, thị trấn năm 2019.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị: Phòng Lao động – TBXH huyện, Công an huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Khoa Methadone – Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, các Hội đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, đại diện Công an các xã, thị trấn; đại diện 02 Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng thị trấn Long Điền và xã Phước Tỉnh.

Đồng chí Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, mặc dù các phòng, ban, đơn vị, địa phương có liên quan đã tích cực thực hiện công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, sự vào cuộc của các địa phương chưa thực sự hiệu quả, chưa có sự quyết tâm, sâu sát, chủ yếu giao phó cho lực lượng công an thực hiện. Ban, ngành, đoàn thể có liên quan chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại các địa phương. Tỷ lệ tái nghiện vẫn còn cao (25.3%).

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai trong thời gian tới, giúp các đối tượng có cơ hội tạo dựng công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ tái nghiện, cũng như tăng cường hiệu quả quản lý, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương nghiên cứu Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện theo quy định. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các nội dung sau đây:

- Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch quản lý sau cai nghiên ma túy trên địa bàn huyện năm 2020, dự thảo trình UBND huyện trong tháng 11/2019.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thời gian thực hiện trong quý IV/2020.

- Rà soát nhu cầu dụng cụ Test thử ma túy của các địa phương trong những tháng cuối năm 2019, chủ động liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị cấp bổ sung nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của các đơn vị trong quý IV/2019.

- Tổng hợp nhu cầu dụng cụ Test thử ma túy của các địa phương năm 2020, tham mưu UBND huyện báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, trong báo cáo nêu và phân tích cụ thể những kiến nghị đối với cấp tỉnh nhằm có phương án bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu dụng cụ Test thử ma túy trên địa bàn huyện năm 2020 và những năm tiếp theo. Thời gian báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh trong tháng 12/2019.

- Liên hệ Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phối hợp gửi thông tin các đối tượng hoàn thành việc cai nghiện về địa phương để nắm tình hình, chủ động trong công tác quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

- Tổng hợp kiến nghị của địa phương liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện văn bản kiến nghị Sở Lao động – TBXH tỉnh giải quyết.

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn cử lực lượng sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các ngành chức năng tại địa phương tăng cường quản lý địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

- UBND các xã, thị trấn: Long Điền, xã Phước Tỉnh tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, cũng như kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ của các Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại địa bàn quản lý, gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để tham mưu UBND huyện kiến nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết. Thời gian báo cáo trước ngày 05/11/2019.

Chỉ đạo các Điểm tư vấn rà soát, báo cáo các trường hợp người dân của địa phương khác đến tham gia tư vấn và điều trị nghiện ma túy tại các Điểm Tư vấn thuộc địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó, phối hợp lực lượng Công an huyện, Công an địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, nhằm bảo đảm các đối tượng này không gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Rà soát, báo cáo nhu cầu sử dụng dụng cụ Test thử ma túy trong các tháng cuối năm 2019, gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 08/11/2019; đồng thời dự báo nhu cầu cho năm 2020, gửi về Phòng Lao động – TBXH trước ngày 15/12/2019.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn chưa có Điểm Tư vấn chủ động nghiên cứu, tìm kiếm nhân sự, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đề xuất thành lập Điểm Tư vấn tại địa bàn quản lý, nhằm tăng cường công tác phòng, chống ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy có hiệu quả tại địa phương mình.

Tin, ảnh: BBT