Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Đảng ủy xã Tam Phước tổ chức đối thoại nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ngày 18/7/2019, Đảng ủy xã Tam Phước tổ chức hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính với hơn 50 đại biểu là cán bộ hưu trí, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trưởng 6 ban ấp và tổ trưởng 33 tổ dân cư trên địa bàn xã. Ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Long Điền và lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan của huyện đến dự.

Mở đầu hội nghị, cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính của xã đã báo cáo kết quả chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2018 và giải pháp cải thiện chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 của xã Tam Phước.

Với tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi thẳng thắn, phân tích những ưu điểm, tồn tại trong công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính tại xã. Đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu ghi nhận sự thay đổi tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của xã Tam Phước trong những năm qua, cán bộ tiếp dân có thái độ đúng mực, thủ tục giải quyết hồ sơ nhanh gọn, chính xác. Một số câu hỏi đặt ra liên quan đến thủ tục hành chính đã được giải đáp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tổ chức đối thoại về công tác cải cách hành chính là một trong những hoạt động hết sức thiết thực giúp lãnh đạo xã trong công tác chỉ đạo, điều hành; giúp cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tại địa phương làm tốt công tác tham mưu về giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ nhân dân. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến cải cách hành chính, đây là một trong những hoạt động thiết thực giúp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở, góp phần xây dựng nền hành chính văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tin: Văn Lâm