Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Huyện Long Điền tổng kết phong trào thi đua - khen thưởng và cải cách hành chính năm 2018.

Ngày 12/4/2019, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua - khen thưởng và cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Ông Võ Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh,ông Trương Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị.

Năm 2018, huyện Long Điền đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.  Trong năm, huyện Long Điền có 01 tập thể, 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì;  có 01 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 03 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 09 tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, 12 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 01 tập thể và 71 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 32 tập thể, hơn 1.000 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen.

Về công tác cải cách hành chính, trong năm 2018, huyện Long Điền đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mặt lĩnh vực cải cách hành chính từ công tác cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công đến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cải cách thủ tục hành chính . UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, thông tin, báo cáo, giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Hệ thống phần mềm văn phòng điện tử được sử dụng ổn định tại các cơ quan, đơn vị huyện. Hệ thống lấy ý kiến người dân bằng phần mềm điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hoạt động ổn định. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn được duy trì và nâng cao. Năm 2018, Bộ phận "một cửa" huyện  đã tiếp nhận và hoàn trả gần 27.000 hồ sơ hành chính của người dân, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn và sớm hẹn đạt trên 99%.

Năm 2019, huyện Long Điền tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, 04 khối thi đua của huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Dịp này, UBND huyện Long Điền đã trao tặng cờ thi đua của tỉnh cho 02 tập thể, trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 09 tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, 03 cá nhân chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; UBND huyện tặng giấy khen cho 29 tập thể  và 221 cá nhân đạt danh hiệu " lao động tiến tiến", 27 cá nhân đạt danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2018; tặng giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018.

Tin: ĐTT huyện