Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Năm 2017 công tác cải cách hành chính huyện Long Điền có nhiều chuyển biến tích cực

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, những năm qua huyện Long Điền luôn chú trọng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

Giảm hồ sơ, giấy tờ, giảm việc đi lại của công dân, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá kết quả công tác, phân loại cán bộ… đã trở thành yêu cầu hàng đầu đối với mỗi cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ hành chính công tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Trong số 82 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, xã Tam Phước là đơn vị có sự bức phá mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính liên tiếp trong 02 năm qua. Năm 2015, xã Tam Phước chỉ đứng thứ 32 trong bảng xếp hạng. Năm 2016, xã đã gia tăng 28 bậc, vươn lên xếp hạng thứ 4. Đến năm 2017, xã Tam Phước xuất sắc đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Trong năm, bộ phận "một cửa" xã Tam Phước đã tiếp nhận 5.267 hồ sơ hành chính, 100% hồ sơ được trả đúng hẹn và trước hẹn. Để đạt được kết quả trên, chính quyền xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính như: công khai trình tự thủ tục, thời gian giải quyết, các loại phí tại Bộ phận "một cửa" và thông báo trên đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử xã; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính đối với 45/133 thủ tục áp dụng tại cấp xã… Đối với hồ sơ thông thường, quy định của UBND xã Tam Phước là phải giải quyết và trả ngay kết quả ngay cho người dân trong vòng 5-10 phút. Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã luôn túc trực tại cơ quan để ký duyệt hồ sơ cho người dân. Trong trường hợp cả hai đồng chí này đều bận họp tại cơ quan hoặc trong vòng bán kính 5km thì công chức bộ phận "một cửa" trực tiếp mang hồ sơ đến trình ký, giải quyết thủ tục nhanh nhất có thể cho người dân. Ngoài ra, do đặc thù là địa bàn có đông lao động phổ thông, một bộ phận người dân không sắp xếp được thời gian đến nhận hồ sơ trong giờ hành chính, cán bộ bộ phận "một cửa" vẫn đợi người dân đến nhận sau giờ làm việc.

Chị Trần Thị Như Tâm - công chức văn phòng thống kê UBND xã Tam Phước cho biết: "UBND xã phát động phong trào dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính, bên cạnh đó thực hiện theo Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, mỗi cán bộ, công chức đều đã được quán triệt sâu sắc và quyết tâm làm sao giải quyết tốt cho người dân, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa".

Được đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình, không phải chờ đợi lâu… đó là nhận xét chung của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch về thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" của UBND xã Tam Phước. Trong năm 2017, xã đã lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của 132 lượt người dân đối với dịch vụ hành chính công của xã, kết quả 100% ý kiến người dân đều hài lòng.

Năm 2017, huyện Long Điền đã xuất sắc vươn lên đứng đầu trong bảng xếp hạng cải cách hành chính đối với nhóm các UBND huyện, thành phố. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của địa phương, khi năm 2016 huyện Long Điền chỉ xếp hạng 6 trong tổng số 8 huyện, thành phố. Trong năm, UBND huyện đã rút ngắn 30% thời gian giải quyết đối với 82 thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng và triển khai mô hình "3 đúng" gồm: Đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan - Đúng luật - Đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch hành chính. Qua đó, số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn và sớm hạn tăng cao. Trong số 22.400 hồ sơ được tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Điền trong năm 2017, có đến 22.197 hồ sơ trả đúng hẹn và sớm hẹn, đạt tỷ lệ trên 99%. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn đạt từ 90% trở lên. Đến nay, huyện Long Điền có 7/7 xã, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm văn phòng điện tử trong quản lý, điều hành, xử lý văn bản. Qua đó, góp phần công khai các thủ tục hành chính, xác định rõ người, rõ việc và mối quan hệ đồng bộ, liên hoàn trách nhiệm của từng bộ phận "một cửa", bộ phận chuyên môn đến các bộ phận giải quyết công việc và lãnh đạo đơn vị.

Ông Nguyễn Bá Hùng - Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết: "Chúng tôi xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chủ đạo công tác này. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, trước tiên là công tác tuyên truyền, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, qua nhiều kênh thông tin: đài truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp đến các xã, thị trấn thông qua bộ phận "một cửa", công bố những thủ tục hành chính để nhân dân biết, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin; tuyên truyền thông qua kênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc. Chúng tôi ký kết Kế hoạch liên tịch đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền về cải cách hành chính. Trong các cuộc họp của các Ban công tác Mặt trận, hội, đoàn thể thì lồng ghép nội dung này vào. Qua khảo sát sơ bộ, trên 90% người dân tiếp cận được thông tin tuyên truyền, qua đó cho thấy công tác cải cách hành chính của huyện Long Điền đã đi vào cuộc sống".

Nét mặt rạng ngời của người dân và doanh nghiệp sau khi rời các bộ phận "một cửa" từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền đã thay cho câu trả lời về sự hài lòng của họ khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Tin: ĐTT huyện