Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Huyện Long Điền tổng kết thi đua khen thưởng và cải cách hành chính năm 2017

Ngày 13/4/2018, ông Nguyễn Bá Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và cải cách hành chính năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Võ Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Văn Sớm- Bí thư Huyện ủy; ông Trần Quang Vinh- Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự.

Ông Võ Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng của huyện Long Điền có nhiều chuyển biến tích cực, có sự đổi mới về nội dung và hình thức, nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…của địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua như: phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi"; phong trào "Tuổi cao, gương sáng"; phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phong trào "Quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm"., từng phong trào thi đua đều có sơ, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời, đúng quy định. Công tác khen thưởng cũng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng như: một số đơn vị có tổ chức thi đua nhưng không thiết thực, hình thức, kết quả đạt được chưa cao; công tác giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được triển khai thường xuyên, sâu rộng; cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong công tác cải cách hành chính, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho tổ chức, cá nhân thông qua hình thức niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong năm qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 22.998 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 22.197 hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn, chiếm tỷ lệ trên 99%.

Ông Nguyễn Bá Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, UBND huyện Long Điền tiếp tục phát động phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ,công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; bảo đảm an sinh xã hội; ổn định kinh tế và ngày càng phát triển; quan tâm phát động các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn, thường xuyên liên tục để lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; đồng thời tổ chức sơ, tổng kết nhằm động viên khen thưởng kịp thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Trong công tác cải cách hành chính, UBND huyện Long Điền tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết hồ sơ qua mạng; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến với người dân và doanh nghiệp.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 9 tập thể, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho 01 cá nhân, tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng từ năm 2016 đến năm 2017. UBND huyện tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho 20 cá nhân, danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho 30 tập thể và danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 196 cá nhân; đồng thời tặng giấy khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng, cải cách hành chính năm 2017.

Tin: BBT huyện