Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Huyện Long Điền đẩy mạnh cải cách hành chính

Những năm qua, huyện Long Điền luôn quan tâm thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn.

Hàng năm, huyện Long Điền xây dựng kế hoạch cải cách hành chính tổng thể, chi tiết với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đồng thời, phân công nhiệm vụ gắn liền với giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính. Ðể nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong đẩy mạnh cải cách hành chính, lãnh đạo huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn căn cứ tình hình cụ thể công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình kịp thời đưa ra các giải pháp tối ưu trong tổ chức thực hiện cũng như đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính. Bên cạnh đó, người đứng đầu có trách nhiệm thường xuyên báo cáo, chịu trách nhiệm về thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện. Để đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chỉ đạo ứng dụng cộng nghệ tin học trong cải cách hành chính. Đến  nay, huyện Long Điền có 7/7  xã, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm văn phòng điện tử trong quản lý, điều hành, xứ lý văn bản. Qua đó, góp phần công khai các thủ tục hành chính, xác định rõ người, rõ việc và mối quan hệ đồng bộ, liên hoàn trách nhiệm của từng bộ phận "Một cửa", bộ phận chuyên môn đến các bộ phận giải quyết công việc và lãnh đạo đơn vị. Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính niêm yết tại bộ phận Một cửa cấp huyện gồm 42 lĩnh vực với  276 thủ tục, cấp xã gồm 29 lĩnh vực với 132 thủ tục. Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính cấp huyện. Trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện đã tiếp nhận và hoàn trả kết quả  22.400 hồ sơ hành chính của người dân. Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn và sớm hẹn đạt trên 97%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn dưới 1%.

Cùng với việc thực hiện các quy định về cải cải cách hành chính, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nghiên cứu, triển khai hiệu quả các mô hình cải cách hành chính nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Điển hình như ở xã Tam Phước từ tháng 3 năm 2016 đến nay xã triển khai thực hiện mô hình "3 đúng" (đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; đúng luật; đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ). Thực hiện mô hình này, cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ của xã luôn chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tác phong, thái độ làm việc chuẩn mực, hòa nhã, lịch sự, hướng dẫn tận tình cho người dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, đúng hẹn. Từ lúc áp dụng mô hình này người dân đến giao dịch hồ sơ hành chính tại xã Tam Phước đều bày tỏ sự hài lòng.

Đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tam Phước, ông Nguyễn Văn Thành ( ấp Phước Trinh xã Tam Phước) nhận xét: " những năm gần đây đến làm hồ sơ thủ tục tại xã tôi thấy có nhiều đổi mới. Cán bộ hướng dẫn tận tình. Hồ sơ, thủ tục được giải quyết nhanh, người dân chúng tôi không phải đi lại nhiều lần".

Tại UBND thị trấn Long Điền những năm qua có nhiều mô hình "dân vận khéo" trên lĩnh vực cải cách hành chính được triển khai thực hiện tốt như: "3 không 1 biết" (không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá một lần; biết xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hẹn); đối thoại trực tiếp với người dân tại khu phố hàng tháng; "3 trong 1" (đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi trong cùng một thủ tục hành chính). Nhờ vậy, các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Gặp ông Trần Văn Hải (khu phố Long Hiệp thị trấn Long Điền) khi ông đang làm hồ sơ đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn Long Điền, ông Hải cho biết: " Trước đây làm hồ sơ chúng tôi thường phải đi lại bổ sung nhiều lần nên mất rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ chúng tôi được cán bộ thị trấn hướng dẫn kỹ các loại giấy tờ cần phải nôp nên chỉ cần mất một buổi đi nộp hồ sơ và chờ đến hẹn là được giải quyết. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng"

Tại xã Phước Hưng hàng năm xã đều phát động thi đua trên lĩnh vực cải cách hành chính, tạo tinh thần thi đua sôi nổi trong cán bộ công chức trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân. Năm 2017, xã đã phát động thi đua chuyên đề " giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp".  Qua thực hiện, trong năm không có hồ sơ trễ hẹn, 100% hồ sơ hành chính của người dân được giải quyết đúng hẹn và sớm hẹn.

Trong thời gian tới, huyện Long Điền tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" gắn với rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quan tâm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; theo dõi chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, gắn với thực hiện nội quy và quy chế làm việc, thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin: ĐTT huyện