Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 504/TB-SNV ngày 19/12/2017 của Sở Nội vụ tỉnh.

- Danh mục đính kèm.