Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Huyện Long Điền tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016

Ngày 13/01/2017, UBND huyện Long Điền tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Hữu Hạnh- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lâm Văn Hông- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Bá Hùng- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2016, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Long Điền có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã triển khai kịp thời hệ thống văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tất cả các mặt cải cách hành chính. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ  thủ tục hành chính, đồng thời nghiêm túc chấn chính lề lối, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện đã tiếp nhận gần 18.000 hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Sau khi tiếp nhận các ngành chức năng huyện đã xác minh, giải quyết 17.400 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 97%. Cùng với công tác giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, UBND huyện duy trì hệ thống lấy ý kiến người dân bằng điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và tổ chức niêm yết các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ảnh của người dân, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Kết quả, qua lấy ý kiến người dân bằng hệ thống diện tử, tỷ lệ hài lòng của người dân chiếm 99%.

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2017, huyện Long Điền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện.

Tin: ĐTT huyện