Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Công bố số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh

Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 4-5 với số điện thoại 088 8800 247. Đó là thông tin được công bố trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng 4-5, do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức.

Các đại biểu nghe ông Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở TT-TT giới thiệu tổng quan và hướng dẫn quy trình vận hành tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị đến đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh.

Về quy trình tiếp nhận thông tin, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể gọi điện, nhắn tin đến số điện thoại trên để phản ánh, kiến nghị. Bộ phận tiếp nhận sẽ chuyển thông tin về bộ phận xử lý bao gồm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, các địa phương giải đáp, xử lý kịp thời. Ngoài số điện thoại trên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cũng có thể phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ email: "duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn".

Để đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả, liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Viễn thông tỉnh bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để tổ chức tiếp nhận, phân loại, chuyển thông tin phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có trách nhiệm xử lý giải quyết và cơ quan giám sát. UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, trong đó quy định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp và chế tài khi không thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao xử lý các thông tin phản ánh được chuyển đến có trách nhiệm chỉ đạo xử lý, giải quyết thông tin kịp thời để trả lời công dân và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan được giao giám sát thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả xử lý thông tin của các cơ quan chức năng; kịp thời tổng hợp, phân loại, chọn lọc trình lãnh đạo xử lý những thông tin mang tính chất khẩn, trọng yếu...

Nguồn: baobariavungtau.com.vn