Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 5183/TB-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện.