Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020.

Thông báo số 961/TB-UBND ngày 19/02/2020 của UBND huyện Long Điền