Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 215/TB-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện.