Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 6622/TB-UBND ngày 14/9/2018 của UBND huyện.