Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 5130/TB-UBND ngày 09/8/2019 của UBND huyện.