Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 167/TB-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện.