Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 306/TB-UBND ngày 08/12/2017 của UBND huyện Long Điền.